பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழுவின் விசாரணைகள் ஆரம்பம்

உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதல் தொடர்பில் விசாரணை செய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட பாராளுமன்ற தெரிவுக்குழு சற்று முன்னர் ஆரம்பமாகியுள்ளது.

இன்றை தினம் பிரதமர் உட்பட நால்வர் தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் சாட்சி வழங்க உள்ளார்.

அதனடிப்படையில் முதலாவதாக பாதுகாப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ருவன் விஜேவர்தன சாட்சி வழங்குவதற்காக தெரிவுக்குழு முன்னிலையில் ஆஜராகியுள்ளார்.

இன்றைய தினைம் பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உட்பட சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர்களாக கடமையாற்றிய சாகல ரத்நாயக்க மற்றும் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார ஆகியவர்களும் சாட்சி வழங்க உள்ளனர்.(சே)

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!