இறுதி நாள் வதிவிட பயிற்சி பட்டறை

இலங்கை செஞ்சிலுவை சங்கத்தின் மட்டக்களப்பு கிளை சமூக நல்லிணக்கத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கத்தில மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பல சமூக செயல்பாடுகளை முன்னெடுத்து வருகின்றது.


இதன் ஒரு செயல்பாடாக பாடசாலை மாணவர்களுக்கிடையில் சமூக நல்லிணக்கம், சகவாழ்வு அதனுடன் இணைந்ததாக மாணவ தலைமைத்துவம் போன்ற செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் வகையில் முதல் கட்டமாக மட்டக்களப்பு மத்தி கல்வி வலயம் , மட்டக்களப்பு கல்வி வலய பாடசாலை மாணவர்களுக்கான மூன்று நாள் வதிவிட பயிற்சி பட்டறை மட்டக்களப்பில் நடைபெற்றது.

இந்த பயிற்சி பட்டறைக்கு பாடசாலைகளில் பாடசாலைக்கு ஐந்து மாணவர்கள் என்ற வீதத்தில் முப்பது மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டு இந்த வதிவிட பயிற்சி பட்டறை மட்டக்களப்பு சத்துருக்கொண்டான சர்வோதயத்தில் நடைபெற்றது.

மூன்று நாள் வதிவிட பயிற்சி பட்டறையின் இறுதி நாளான இன்று பயிற்சி பட்டறையில் பங்குபற்றிய மாணவர்களுக்கு ஏற்பாட்டாளர்களால் சான்றிதழ்கள் வழங்கி வைக்கப்பட்டன. (சி)

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!