சமூர்த்தி குடும்பங்களுக்கு உடல் மற்றும் மனநல மேம்பாட்டு செயலமர்வு

அம்பாறை பொத்துவில் பிரதேச செயலகத்தின் சமூர்த்தி சமூக அபிவிருத்திப் பிரிவின் ஏற்பாட்டில் பொத்துவில் பிரதேச பிரதேச சமூர்த்தி குடும்பங்களுக்கு உடல் மற்றும் மனநல மேம்பாட்டு தொடர்பான விழிப்புணர்வு ஒருநாள் செயலமர்வு இடம்பெற்றிருந்தன.

இவ் விழிப்புணர்வு செயலமர்வானது பொத்துவில் பிரதேச செயலக சமூர்த்தி தலைமை முகாமையாளர் வி.அரசரெத்தினம் தலைமையில் இன்று வியாழக்கிழமை(01) பிரதேச செயலக கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்று இருந்தன.

இதன்போது சமூர்த்தி குடும்பங்களில் இருந்து சுமார் 50க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு இருந்ததுடன் இங்கு சமூகத்தில் மனிதனுக்கான பங்கு மற்றும் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை முறையினை நோக்கிய பயணம் குடும்பங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பாடல்கள் போன்ற கருத்துக்கள் ஆராயப்பட்டதுடன் வளவாளராக உளவள உத்தியோகத்தர் ஏ.பி.அப்துல் சுக்கூர் கலந்து கொண்டு கருத்துக்களை முன்வைத்திருந்தார்.

இந்நிகழ்வில் பொத்துவில் பிரதேச செயகல சமூர்த்திப் பிரவு உத்தியோகத்தர்கள் மற்றும் பிரதேச செயலக அதிகாரிகள் பொது மக்கள் என பலரும் செயலமர்வில் கலந்து கொண்டு இருந்தனர்.

Recommended For You

About the Author: Karthikesu

error: Content is protected !!