விசேட சேவை – இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவிப்பு

மாணவர்களின் போக்குவரத்திற்காக விசேட பேருந்து சேவையை ஆரம்பிக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது.

இந்நிலையில், ‘சிசு செரிய’ என்ற பெயரில் பாடசாலை மாணவர்களுக்கான விசேட பேருந்து சேவைக்காக பயன்படுத் தும் பேருந்துகளுக்கு நிறப்பூச்சு பூசும் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பித்துள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அத்துடன், தற்போது 10 பேருந்துகளுக்கு மஞ்சள் நிறம் பூசப்பட்டுள்ளதாக அதன் தலைவர் கிங்ஸ்லி ரணவக்க தெரி வித்துள்ளார்.

ஜனாதிபதியின் ஆலோசனைக்கு இணைவாக இந்நட வடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை போக்குவரத்து சபை தெரிவித்துள்ளது.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!