19வது திருத்தத்தை நீக்கவேண்டும் : சரத்

19வது திருத்தத்தை நிச்சயமாக நீக்கவேண்டும் என இராஜாங்க அமைச்சர் சரத் வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

மாகாண சபைகள் நாட்டிற்கு நன்மையளிக்கின்றனவா என ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட குழுவின் அறிக்கையை நாடாளுமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கவுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மாகாணசபைகள் முறைமையினால் அதிக செலவு ஏற்படுகின்றது என்ற கருத்து நவீன சமூகத்தில் காணப்படுகின்றது என தெரிவித்த அவர், 19வது திருத்தம் நாட்டை குழப்பத்திற்குள் தள்ளியது ஜனாதிபதியை அதிகாரமற்றவராக்கியது எனவும் சரத்வீரசேகர தெரிவித்துள்ளார்.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!