அரசு தீவிரம் – 9 மாகாண சபைகளுக்கும் ஒரே நாளில் தேர்தல்

மாகாண சபைகளுக்கான தேர்தலை நடத்தும் திகதியை நிர்ணயிக்கும் பணியில் அரசாங்கம் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

இதன்படி 2021 பெப்ரவரி முற்பகுதியில் மாகாணசபைத் தேர்தல் நடைபெறலாம் எனவும், பழைய முறைமையின் கீழ் 9 மாகாண சபைகளுக்கும் ஒரே நாளில் தேர்தல் இடம்பெறும் எனவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது.

அடுத்த நான்கு மாதங்களுக்கான இடைக்கால கணக்கறிக்கையில் மாகாணசபைகள் அமைச்சுக்கே கூடுதல் நிதி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.

தேர்தல் நடத்தும் நோக்கிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனக் கூறப்படுகின்றது.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!