பொசன் பௌர்ணமி நிகழ்வு மிஹிந்தலாவை புனித பூமியில் நடைபெறும்

பொசன் பௌர்ணமி அரச நிகழ்வு மிஹிந்தலாவை புனித பூமியில் நடைபெறும் என்று வளவா ஹெங்குனுவேவ தம்மா ரத்ன தேரர் தெரிவித்துள்ளார்.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!