யாழ் வேம்படி மகளிர் உயர் தரப் பாடசாலை மாணவிகள், உயர் தரப் பரீட்சையில் சாதனை

யாழ்ப்பாணம் வேம்படி மகளிர் உயர் தரப் பாடசாலை மாணவிகள் 43 பேர், 3ஏ சித்திகளைப் பெற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளனர்.

உயிரியல் பிரிவில் 23 மாணவிகள் 3ஏ சித்திகளையும், கணிதப்பிரிவில் 7 மாணவிகள் 3ஏ சித்திகளையும், வர்த்தகத்துறையில் 12 மாணவிகள் 3ஏ சித்திகளையும், கலைப்பிரிவில் ஒரு மாணவி 3ஏ சித்திகயையும் பெற்று கல்லூரிச் சமூகத்திற்கு பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

அத்துடன், 28 மாணவிகள் 2ஏ,பி சித்திகளைப் பெற்றுள்ளனர்.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!