தொழிற் பயிற்சித் துறையில் புத்தெழுச்சியை ஏற்படுத்துமாறு, ஜனாதிபதி கோரிக்கை!!

தொழிற் பயிற்சித் துறையில் புத்தெழுச்சியை ஏற்படுத்தி, உயர் திறன் கொண்ட தொழிற்படையை, உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு தொழிற் சந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தும் பொறுப்பை நிறைவேற்றுமாறு, ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ தெரிவித்துள்ளார்.

திறன் விருத்தி தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சின் அதிகாரிகள் மற்றும் நிறுவனத் தலைவர்களுடன், இன்று பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார்.

உள்நாட்டு, வெளிநாட்டு தொழிற் சந்தைகள் குறித்து ஆராய்ந்து, அவற்றிற்கேற்ற வகையில் பாட நெறிகளை உடனடியாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும்.

வறிய மக்களை வலுவூட்டும் சுயதொழில் சார்ந்த பயிற்சி சந்தர்ப்பங்களை விரிவுபடுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தையும், ஜனாதிபதி விளக்கினார்.

திறன் விருத்தி தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சின் கீழ் உள்ள நிறுவனங்களின் பணிகள் மற்றும் செயற்பாடுகள் குறித்து, ஜனாதிபதி கேட்டறிந்தார்.

திறன் விருத்தி அமைச்சின் கீழ், பெரும் எண்ணிக்கையான பயிற்சி நிறுவனங்கள் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த அனைத்து நிறுவனங்களையும் ஒருமுகப்படுத்தி முறையான மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட நிகழ்ச்சித் திட்டமொன்றை அமைக்க வேண்டியது அவசியமாகும்.

தொழிற் பயிற்சித்துறை பற்றி இளைஞர் தலைமுறையிடம், உளப்பாங்கு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டியது அவசியமாகும்.

பாட நெறிகளை அறிமுகப்படுத்தும் போதும், பாட நெறிகளுக்கு பெயரிடும் போதும் தொழில் மதிப்பும் கவர்ச்சியுமிக்க வகையில் திட்டமிட வேண்டியதன் அவசியத்தையும், ஜனாதிபதி விளக்கினார்.

நாட்டின் முக்கிய துறையாக விவசாயத்துறை உள்ளது.

அதற்கேற்ற வகையில் பொதுமானளவு கற்கை நெறிகள் இல்லாதிருப்பது பற்றி கவனம் செலுத்திய ஜனாதிபதி, மருத்துவ, பொறியியல் துறைகளைப் போன்று, விவசாயத்துறையிலும் நிபுணர்களும் ஆராய்ச்சியாளர்களும் நாட்டுக்கு அதிகம் தேவையாக உள்ளதாகவும், புதிய பாட நெறிகளை அறிமுகப்படுத்தும் போது, அதன் குறைபாடுகளை தீர்க்க வேண்டியதன் அவசியத்தையும் வலியுறுத்தினார்.

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்புகளுக்காக செல்லும் பெண்களுக்கு, உரிய பயிற்சியை வழங்கி, தொழில் மதிப்புள்ள ஊழியர்களாக தொழில்வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக்கொடுக்க வேண்டுமென்றும், ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

உலகில் அதிக கேள்வியுள்ள பயிற்றப்பட்ட தாதியர்களை, தொழில் வாய்ப்புகளில் ஈடுபடுத்துவது குறித்தும், அதற்கான பயிற்சிகள் குறித்தும் கலந்துரையாடப்பட்டது.

தொழிற் பயிற்சியை பெறும் இளைஞர், யுவதிகளுக்கு, உடனடியாக தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கும் முறைமை ஒன்று குறித்தும், ஜனாதிபதி, அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு கொண்டுவந்தார்.

பிரஜைகளை இலக்காக் கொண்ட அரச சேவைக்காக, உற்பத்தித் திறன் செயலகத்தின் பணிகள் குறித்தும் மீளாய்வு செய்யப்பட்டது.

அரச நிறுவனங்களின் உற்பத்தித்திறனை மேம்படுத்துவதற்காக, முறையான திட்டமொன்று அவசியமாகும் என்றும், ஜனாதிபதி சுட்டிக்காட்டினார்.

மக்கள் வாழ்க்கையில் நேரடியாக தாக்கம் செலுத்தும், மக்கள் சேவையை வழங்கும் சில நிறுவனங்களை இனங்கண்டு, அவற்றின் வினைத்திறன் மற்றும் உற்பத்தித் திறன் குறித்து கண்டறியுமாறும் பணிப்புரை வழங்கப்பட்டது.

குறைந்த வருமானம் பெறும் மற்றும் கல்வித் தகைமைகள் இல்லாத இளைஞர், யுவதிகளுக்கு, ஒரு இலட்சம் தொழில் வாய்ப்பை வழங்கும் ஜனாதிபதியின் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கு, திறன் விருத்தி, தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சின் பங்களிப்பு குறித்தும், ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ கேட்டறிந்தார்.

3 அமைச்சுக்களின் கீழ் இருந்த திறன் விருத்தி, தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் ஆகிய துறைகளை, விஞ்ஞானபூர்வமான அடிப்படையில், ஒரே அமைச்சின் கீழ் கொண்டுவருவதற்கு ஜனாதிபதி எடுத்த நடவடிக்கை, நாட்டின் அபிவிருத்திக்கு உதவும் என, அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.

இந்தக் கலந்துரையாடலில், அமைச்சர்களான தினேஸ் குணவர்த்தன, திறன் விருத்தி, தொழில் மற்றும் தொழில் உறவுகள் அமைச்சின் செயலாளர் டி.எம்.சரத் அபேகுணவர்தன, உயர் கல்வி, தொழில்நுட்பம் மற்றும் புத்தாக்கத்துறை அமைச்சின் செயலாளர் அநுர திசாநாயக்க உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் ககலந்துகொண்டனர். (சி)

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!