ராஜாங்கன நீர் தேக்கத்தின் வான் கதவுகள் நான்கு திறக்கப்பட்டுள்ளன.

 

ராஜாங்கன நீர் தேக்கத்தின் திறக்கப்பட்டுள்ள 02 வான் கதவுகள் தலா 04 அடி அகலத்தில் திறக்கப்பட்டுள்ளன. ஏனைய இரண்டு வான் கதவுகளும் தலா 02 அடி வீதம் திறக்கப்பட்டிருப்பதாக ராஜாங்கன நீர் தேக்கத்தின் பொறியியலாளர் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதே போன்று அங்கமுவ நீர்தேக்கத்தின் வான் கதவுகளில் இரண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளது

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!