சன்குவிக்கின் புதிய படைப்பு   

சன்குவிக், பழச்சாறு கொண்ட புதிய கொள்கலன் ஒன்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

உலகில் முதல் முறையாக, உடனடியாக அருந்தக்கூடிய பான வகைகளில் புதிய படைப்பாக 02 லீற்றர்கள் கொண்ட கான் வடிவத்தில், பழச்சாறு கொண்ட புதிய கொள்கலன் ஒன்றை சன்குவிக் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!