மகாவலி தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான விருது வழங்கும் விழா நேற்று 

மகாவலி நீரால் பயன்பெற்று, நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு உரமளிக்கும் முயற்சியாளர்களைப் பாராட்டிக் கௌரவிக்கும் நிகழ்வு நேற்று நடைபெற்றது.

‘மகாவலி தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கான ஜனாதிபதி விருது விழா 2019’ என்ற தலைப்பில், ஜனாதிபதி தலைமையில், குறித்த விருது விழா, கொழும்பு பண்டாரநாயக்க ஞாபகார்த்த சர்வதேச மாநாட்டு மண்டபத்தில் நடாத்தப்பட்டது.

நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு பாரிய பங்களிப்பு வழங்கும் மகாவலி வலயங்களின் தொழில் முயற்சியாளர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில், மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சரான ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனவின் வழிகாட்டலில், இந்த விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு நடாத்தப்பட்டுள்ளது.

சிறந்த தொழில் முயற்சியாளர்கள் மூவருக்கு முறையே தங்கம், வெள்ளி, வெண்கல பதக்கங்களை ஜனாதிபதி வழங்கி வைத்ததுடன், 10 தங்கப் பதக்கங்கள், 10 வெள்ளி பதக்கங்கள், 10 வெண்கல பதக்கங்கள் என்ற வகையில் 30 தொழில் முயற்சியாளர்களுக்கு இதன்போது பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன.

இந்நிகழ்வில், இராஜாங்க அமைச்சர் அஜித் மான்னப்பெரும, பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களான நிமல் சிறிபால டி சில்வா, மஹிந்த அமரவீர, வீரகுமார திசாநாயக்க, மகாவலி அபிவிருத்தி மற்றும் சுற்றாடல் அமைச்சின் செயலாளர் அநுர திசாநாயக்க, மகாவலி அபிவிருத்தி அதிகார சபையின் பணிப்பாளர் நாயகம் கலாநிதி டி.எம்.எஸ்.திசாநாயக்க உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் பலரும் கலந்து கொண்டனர்.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!