பிரித்தானிய உள்நாட்டு அலுவலகத்தின் குழுவினர் இலங்கையில்

பொருளாதார அபிவிருத்தி அமைச்சின் செயலாளர் வீ.சிவஞானசோதியை, ஜக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் உள்நாட்டு அலுவலகத்தின் குழுத் தலைவர் லிசா கோபல்ட் குழுவினர் இன்று சந்தித்துள்ளனர்.

தேசிய கொள்கைகள் பொருளாதார அலுவல்கள், மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வளிப்பு, வட மாகாண அபிவிருத்தி மற்றும் இளைஞர் விவகார அமைச்சின் செயலகத்திற்கு இன்று விஜயம் செய்த ஜக்கிய இராஜ்ஜியத்தின் உள்நாட்டு அலுவலகத்தின் குழுவினர், அங்கு அமைச்சின் செயலாளரைச் சந்தித்துக் கலந்துரையாடியுள்ளனர்.

இதன்போது, உள்ளக இடம்பெயர்ந்தோர் மற்றும் தாயகம் திரும்பும் அகதிகளின் மீள்குடியேற்றம், புனர்வாழ்வளிக்கப்பட்ட சமூகமயப்படுத்தப்பட்ட முன்னாள் போராளிகள், வீடமைப்பு திட்டங்கள், வாழ்வாதார உதவிக்கருத்திட்டம் மற்றும் கண்ணிவெடியகற்றல் செயற்திட்டம் உள்ளடங்கலாக அமைச்சினால் முன்னெடுக்கப்படும் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சித்திட்டங்கள்
பற்றி கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!