பெரிய வெங்காயத்தின் இறக்குமதி வரி குறைப்பு

இறக்குமதி செய்யப்படும் பெரிய வெங்காயத்தின் வரி கிலோ ஒன்றுக்கு 39 ரூபாவால் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டு ள்ளது. (சே)

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!