அம்பாறை மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு நீர் வழங்கும் நிகழ்வு!

இலங்கையின் உணவு உற்பத்தியில் பெரும் பங்கினை வகிக்கும் அம்பாறை மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு நீர் வழங்கும் சேனநாயக்க சமுத்திரத்தில் இருந்து, பெரும்போக நெற்செய்கைக்கு நீர் வழங்கும் நிகழ்வு, நேற்று ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

சேனநாயக்க சமுத்திர வளாகத்தில் பௌத்த, இந்து, இஸ்லாமிய மத தலைவர்களின் சயம வழிபாடுகளுடன் நீர் வழங்கும் நிகழ்வு ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது.

அம்பாறை மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் டி.எம்.எல்.பண்டரனாயக்க தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்வில், மாவட்ட பிரதி நீர்ப்பாசன பொறியியலாளர் சுதத் கமகே, கல் ஓயா வலதுகரை வாய்க்கால் வதிவிட திட்ட முகாமையாளர் எம்.எம் நாளிர், கல்ஓயா வலதுகரை, இடது கரை வாய்க்கால் விவசாய அமைப்புகக்ளின் தலைவர்கள் உட்பட சிங்கள, தமிழ் மற்றும் முஸ்லிம் விவசாயிகள் பலர் கலந்துகொண்டனர்.(சி)

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!