யுடுப் நிருவனத்திற்கு 170 மில்லியன் டொலர் அபராதம்

அமெரிக்க பெடரல் வர்த்தக ஆணையத்தல் ய+டு ப்நிருவனத்திற்கு 170 மில்லியன் டொலர் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன

குழந்தைகள் தகவல்களில் தனியூரிமை மீறிதால் குறித்த அபராதம் விதிக்கபட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!