அம்பாறை தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபை அலுவலகம் இயங்கவில்லை

அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் மாவட்ட உப அலுவலகம் செயற்பாடற்று காணப்படுவதாக இ.வி.கமலராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

அம்பாறை திருக்கோவில் பிரதேசத்தில் தேசிய வீடமைப்பு அபிவிருத்தி அதிகாரசபையின் மாவட்ட உப அலுவலகம் வறிய மக்களின் நலன் கருதி இவ் வருடம் ஜனவரி மாதம் அம்பாபறை மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர் கவீந்திரன் கோடீஸ்வரனினால் திறந்து வைக்கப்பட்டிருந்தது.

திறந்து வைக்கப்பட்டதினம்முதல் குறித்த அலுவலகம் செயற்பாடற்று காணப்படுவதாக திருக்கோவில் பிரதேச சபையின் தவிசாளர் இ.வி.கமலராஜன் இன்று தெரிவித்துள்ளார். இன்று டான் செய்திகளுக்கு வழங்கிய பிரத்தியேக செவ்வியில் இதனை தெரிவித்தார்.

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!