தபால் ஊழியர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடிகின்றது-அமைச்சர் ஹலீம்

தபால் உதவியாளர்கள் 75 பேருக்கு நிரந்தர நியமனம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

நீண்ட காலமாக சேவையாற்றிய தபால் உதவியார்கள் 75 பேருக்கான நிரந்திர நியமனம் வழங்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்நியமனம் வழங்கும் வைபவம், முஸ்லிம் சமய கலாசார மற்றும் தபால்துறை அமைச்சின் கேட்போர் கூடத்தில் இடம்பெற்றது.

இதன்போது நீண்டகாலமாக சேவையாற்றிய 75 பேருக்கான நிரந்தர நியமனத்தை தபால்துறை அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் வழங்கி வைத்தார்.

இந்நிகழ்வில், தபால் மாஅதிபர் உட்பட அமைச்சின்; அதிகாரிகள் என பலரும் கலந்து கொண்டிருந்தனர்.

இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய தபால்துறை அமைச்சர் எம்.எச்.ஏ.ஹலீம் தபால் ஊழியர்களின் பல்வேறு பிரச்சினைகள் இந்த அரசாங்கத்திலேயே தீர்த்து வைக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார்.(நி)

 

Recommended For You

About the Author: Editor

error: Content is protected !!